Ana SayfaAçıklamaBAĞIMSIZ SENDİKAMIZ PTT-SEN İLK TOPLU SÖZLEŞMESİNİ KAZANDI!

BAĞIMSIZ SENDİKAMIZ PTT-SEN İLK TOPLU SÖZLEŞMESİNİ KAZANDI!

Nisan 2019’da PTT A.Ş bünyesinde çalışan taşeron işçiler olarak kurduğumuz bağımsız sendikamız PTT-SEN ilk toplu sözleşmelerini Marmara Bölgesinde bulunan taşeron firma Berteks’te ve Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz bölgesinde bulunan Erhanlar Şirketi’nde kazandı. Tüm yönetim kadromuzun işçilerden oluştuğu bağımsız sendikamız PTT-Sen’i kurmamızın ardından İlerleyen süreçte Berteks firmasında kısa bir süre sonra da Erhanlar’da çoğunluğu sağladık. Arkadaşlarımızla yaptığımız görüşmeler sonucu Yüksek Hakem Kuruluna başvuru kararı alan sendikamızın pandemi ile birlikte askıya alınan başvurusu geçtiğimiz günlerde sonuçlandı.

Bağımsız çizgimizi korumayı ilke edinerek hareket eden sendikamızla diğer sendika ve konfederasyonlarla da mücadele etmek zorunda kalsak da pes etmeden ilkelerimizden taviz vermeden haklarımızı aldık. Tüm işçi kardeşlerimize ve bağımsız sendikalara da güç teşkil edeceğini umuyoruz. Sadece Berteks’in olduğu Çanakkale, Balıkesir, Bilecik, Yalova, Bursa, Kütahya, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Sakarya ve Kocaeli’nde değil tüm Türkiye’deki PTT Taşeron işçilerinin kazanması tüm firmalarla toplu sözleşme imzalayabilmek için bıkmadan yorulmadan mücadelemizi sürdüreceğiz. Bütün arkadaşlarımıza teşekkür ederiz.

Sözleşmemizin aslı ve avukatlarımızın sadeleştirdiği hali aşağıdaki gibidir.

 • Topu iş sözleşmesi Berteks Tekstil İnş. Mat. Tar. Ürn. San. Ve Tic. Ltd. Şti. bünyesinde çalışan PTT-Sen üyelerini kapsamaktadır.

(TİS madde 1)

 • Toplu İş Sözleşmesi 15.09.2019 ile 31.01.2020 tarihleri arasını kapsamakta. Bu demek oluyor ki TİS sanki bu dönemde varmış gibi değerlendirilip normal sözleşmeden olan farklar işçiye geçmişe dönük olarak işveren tarafından ödenecektir.

(TİS madde 2)

 • Toplu İş Sözleşmesinden, sözleşmenin imzalanma tarihinde (—–) sendikaya üye olanlar yararlanır.

(6356 sayılı Sendiklara ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu 39/2)

 • İşveren sendika yöneticilerine ve sendika işyeri temsilcilerine sendikal faaliyetler ile ilgili olarak yardımcı olmak zorundadır.

(TİS madde 6)

 • Sendika temsilcileri ve yöneticileri iş saatleri içerisinde uygun vakitlerde işçiler ile görüşme yapabilir.

(TİS madde 7)

 • İşyeri temsilcisi veya temsilcileri işleri aksatmadan ve işveren ile mutabık kalarak sendikal faaliyetlerini yürütmek için izin kullanabilir.
Haftalık İzin Süreleri    
İşyeri İşçi Mevcudu İçin Temsilci Baştemsilci
1-50 işçi çalıştıran işyerlerinde 2 saat
51-200 işçi çalıştıran işyerlerinde 3 saat 5 saat
201-500 işçi çalıştıran işyerlerinde 4 saat 6 saat
501 ve daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde 5 saat 7 saat

(TİS madde 7)

Yıllık Toplam Ücretli İzin Süresi
İşyeri İşçi Mevcudu İçin Sendika Temsilcisi ve Görevlileri
1-50 işçi çalıştıran işyerlerinde 20 gün
51-200 işçi çalıştıran işyerlerinde 30 gün
201-500 işçi çalıştıran işyerlerinde 40 gün
501-1000 işçi çalıştıran işyerlerinde 50 gün
1000 ve daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde İşçi sayısının %10’u kadar gün
 • Sendika temsilcisi ve görevlilerine kongre, konferans, seminer, yönetim, denetim, disiplin kurulu, genel kurul ve temsilciler meclisi gibi toplantılara katılmalara için sendikanın yazılı bildirimi ile aşağıdaki oranlarda ücretli izin hakkı vardır.

(TİS madde 7)

 • İşyerlerine sendika tarafından atanacak olan temsilci sayısı aşağıdaki gibidir:
Temsilci Sayısı  
1-50 işçi çalıştıran işyerlerinde 1
51-200 işçi çalıştıran işyerlerinde 2
201-500 işçi çalıştıran işyerlerinde 3
501-1000 işçi çalıştıran işyerlerinde 4
1001-2000 işçi çalıştıran işyerlerinde 6
2000 ve daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde 8
 • Sendika temsilcisini işyerinde çalışan üyeleri arasından atar. On beş gün içinde kimliklerini işverene bildirir. Bunlardan biri baş temsilci olarak görevlendirilebilir. Temsilcilerin görevi, sendikanın yetkisi süresince devam eder.

İşveren, temsilcinin iş akdini haklı bir neden olmadan ve nedeninin yazılı olarak açık ve kesin bir şekilde belirtmeden feshedemez.

Buna ek olarak da temsilcilik süresini aşmamak şartıyla fesih tarihi ile kararın kesinleşme tarihi arasındaki ücret ve diğer hakların ödenmesine de karar verilir.yazılı rızası olmadıkça işyerinin değiştirilemeyeceğini veya işinde esaslı değişiklik yapılamayacağına yöneliktir.

 • Sendika eğitim, konferans ve benzeri sosyal eğitsel toplantılar için işverenin salon, araç ve gereçlerinden ücretsiz yararlanır.

(TİS madde 10)

 • Sendika temsilcilerinin, işyerinde sendikal çalışmalarını sürdürebilmesi adına temsilcilik odası tahsis edilir. İşveren sendikanın bildirimlerini asması için kapalı bir ilan tahtası bulundurur. (TİS madde 11)
 • Sendika aidatları işveren tarafından sendikaya üye işçilerin ücretlerinden kesilerek bir ay içinde sendikaya yatırılır.

(TİS madde 12)

 • Görülen işin niteliğinde benzerlik yoksa işçi aynı işverene bağlı ve aynı belediye hudutları içinde olsa dahi nakili gerçekleşemez.

Görülen işin niteliği benzer ve başka belediye hudutları içinde nakil yapılacaksa bu nakil geçici olarak maksimumum 3 ay için yapılabilir. 3 ay veya daha fazlası için işçinin yazılı onayı gerekir. Nakli kabul eden işçinin eski işyerine 6 ay boyunca yeni işçi alınamaz. Alınacaksa önce nakli gerçekleşen işçiye sorulmalı, eğer işçi geri dönmeyi kabul etmez ise yeni işçi alınabilir.

(TİS madde 13)

 • Askerlik görevi için işten ayrılan işçi eğer isterse kıdem tazminatını talep edebilir ve 300 TL askerlik yardımı alır. (TİS madde 15)
 • Saat 20.00-06.00 arasında yapılan çalışmalar gece çalışmasıdır. Bu saatte çalışan işçilere ücretleri %10 zamlı ödenir. (TİS madde 17)
 • Toplu İş Sözleşmesi ile fesih bildirim süreleri 1 hafta uzamıştır. Sözleşme işçi veya işveren tarafından İş Kanunu’nda belirtilen geçerli sebeplerden biri ile fesh edilecekse aşağıdaki bildirim süreleri uygulanır:
İşçinin Hizmet Süresi  
6 aydan az sürmüşse 3 hafta sonunda
6 ay- 1,5 yıl arası sürmüşse 5 hafta sonunda
1,5 yıl-3 yıl arası sürmüşse 7 hafta sonunda
3 yıldan fazla sürmüşse 9 hafta sonunda

(TİS madde 22)

 • Toplu İş Sözleşmesi ile kıdem tazminatı alacakları her sene için 5 iş günü daha fazla üzerinden hesaplanacaktır. İş Kanunu’nda belirtilen haller ile iş ilişkisi sona eren işçilerin kıdem tazminatı çalıştığı here sene için 35 günlük ücretinden, işçinin iş kazası veya meslek hastalığı ile ölümü ile iş sözleşmesi sona ermişse her yıl için 40 günlük ücretinden ödenir.

(TİS madde 24)

 • Toplu İş Sözleşmesi ile yıllık ücretli izinler 2 gün arttırılmıştır. Yıllık ücretli izinler aşağıdaki gibidir;
Hizmet Süresi  
1-5 yıl arası 16 gün
5-15 yıl arası 22 gün
15 yıl ve daha fazlası 28 gün
 • Ücretsiz mazeret izinleri işçinin talebi işverenin kabulü ile 45 güne kadardır. Doğum yapan kadınlar için kanun hükümleri uygulanır.

(TİS madde 25)

 • Ücretli Sosyal İzinler aşağıdaki gibidir:
Üye İşçiye  
Eşinin doğum yapması halinde 5 gün
Evlenmesi halinde 5 gün
Eşi ve çocuğunun ölümünde 6 gün
Ana, baba veya kardeşin ölümünde 5 gün
Kayınpeder veya kayınvalidenin ölümünde 2 gün
Tabii afetten zarar görülmesi halinde 10 gün

(TİS madde 25)

 • Aylık ücret ile ödenecek sosyal yardımlar

Çocuk Yardımı: Sendika üyesi işçilere üç çocuğa kadar her ay 25 TL çocuk yardımı ödenir. ( 18 yaşını dolduranlar, 18 yaşını doldursa da yüksek öğrenimine devam edenlerde 25 yaşını geçenler veya çalışanlar hariç)

Yemek Yardımı: İhale sözleşmesinde veya şartnamede yemek yardımı yoksa işçilere her çalıştığı gün bir öğün yemek verilir. Yemek verilmiyorsa her çalıştığı gün için bir öğün yemek parası (5 TL) yemek parası verilir.

Yakacak Yardımı: Her ayiçin 30 TL yakacak yardımı yapılır.

(TİS madde 26)

 • Yıllık ödenen sosyal yardımlar aşağıdaki gibidir:

Öğrenim Yardımı:

İşçinin her çocuğu için, yılda bir kere Eylül ayında ödenecek yardım

İlkokul İçin 100 TL
Ortaokul İçin 110 TL
Lise ve Dengi Okullar İçin 120 TL
Yüksekokullar ve Üniversite için 140 TL

Bayram Yardımı:

Her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde 75 TL bayram yardımı yapılır.

Giyim ve Koruyucu Eşya Yardımı:

İşveren işin niteliğine uygun, işçinin sağlığını ve güvenliğini sağlayan giyim ve koruyucu eşya verir.

(TİS madde 27)

 • Olaya Bağlı Sosyal Yardımlar ve Diğer Sosyal Yardımlar

Evlenme Yardımı: Toplu İş Sözleşmesi kapsamında çalışan her işçiye evlenmeleri halinde 140 TL evlenme yardımı yapılır.

Hastalık Yardımı: 3 gün ve daha fazla rapor ve işgöremezlik hallerinde sgk tarafından ödenmeyen kısım işveren ödeyecek

Raporlu olunan sürelerde ilk 2 gün parasını işveren ödeyecek (yılda 5 defayı geçmemek kaydıyla)

İşçi viziteye çıktığında istirahat (rapor) verilmezse o gün ücretli izinli sayılır

Tabi Afet Yardımı: İşçilerin deprem, sel, yangın ve benzeri afetlerden zarar görmeleri halinde 1000 TL yardım yapılır.

Ölüm Yardımı: İşçinin ölümü halinde;

İş kazası sonucu ölmüşse 1200 TL

Normal ölüm halinde 800 TL

İşçinin eş, çocuk, anne ve babasının ölümü halinde 300 TL tutarında ölüm yardımı yapılır.

(TİS madde 28)

 • Ücret Zammı

15.09.2019 ile 31.01.2020 tarihleri arası için uygulanacak ücret zammı

İşçilerin 15.09.2019 tarihinden itibaren almakta oldukları günlük çıplak ücretlerine aynı tarihten itibaren %4 oranında zam yapılmıştır. (TİS madde 30)

 • Fazla Çalışma Ücreti

Fazla çalışma ücreti %60 oranında ödenir. (TİS madde 31)

 • Hafta Tatili Çalışma Ücreti

Hafta tatili gününde çalışılması durumunda bu çalışma için iki yevmiye tutarında ücret ödenir.

Hafta tatili gününde çalışılması durumunda tatili izleyen haftada haftaiçi bir gün ücretli izin verilir. (TİS madde 32)

 • Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günlerinde Çalışma Ücreti

Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışılması durumunda 3 yevmiye tutarında ücret ödenir. (TİS madde 32)

 • İkramiye

İşverence TİS kapsamındaki işçilere Kasım ayında işverence 4 günlük ücretleri tutarında ikramiye ödenir.

(TİS madde 33)

 • Hasar ve Zararların Tespiti ve Tazmini

Hasar ve Zarar Tespit Komisyonu: İşçinin yaptığı hasar ve zararların saptanması için işyerinde üç kişiden oluşan  Hasar ve Zarar Tespit Komisyonu kurulur. Komisyonda bir işveren temsilcisi, sendikaca görevlendirilecek bir kişi ve sendika ile işverenin ortak belirleyeceği işten anlayan 3.kişiden oluşur

Bu komisyon Hasar ve Zarar Tespit Tutanağı düzenler. Bu tutanak düzenlenmeden işveren işçiden hiçbir kesinti yapamaz.

(TİS madde 37)

 • Disiplin Kurulu

Bu toplu iş sözleşmesinin uygulanması için iki işveren, iki sendika üyesi tayin edilir. Aynı sayıda da yedek üye tayin edilir.

(TİS madde 38)

 • Bu Toplu İş Sözleşmesi’nin yürürlüğe girdiği tarih ile son bulduğu tarih aralarındaki ücret farkları, TİS’in işverene tebliğ olunan tarihten itibaren 1 ay içinde ödenir.

(TİS geçici madde 1

Sözleşmenin tam hali ektedir:

tis-tam-metin_compressed

Most Popular